DOI: https://doi.org/10.37081/ed.v7i3

Published: 2019-08-01

SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT LUPUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR

Thofik Hidayat, Hanifah Nur Nasution, Sari Wahyuni Rozi Nasution, Rahmad Fauzi

114